hot liveshows on sexcam with women for sexy live [fr][en][nl][de][it]
Document version & integrity checksum : 4e0a7f619c65e4375970289a6bdb65a9
Release date (ISO 8601) : 2020-01-14T15:02:55+12:00

Algemene gebruiksvoorwaarden

Toegang tot en gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. U moet ze lezen en accepteren voordat u de services op deze site gebruikt.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar in verschillende talen.

Als u deze algemene gebruiksvoorwaarden niet wilt accepteren of als u de gebruikte taal niet begrijpt, verlaat u het platform.

Het gebruik van de site impliceert de onherroepelijke aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden vervangen alle eerdere gebruiksvoorwaarden.

Zijn te overwegen

Waarschuwingen

Het PLATFORM biedt een online virtuele EXCLUSIEVE entertainmentdienst voor GEBRUIKERS.

Wanneer het PLATFORM, vanwege zijn technologische kenmerken, wordt gebruikt om seksueel expliciete inhoud te verzenden, weerspiegelt dit specifieke gebruik uitsluitend een onafhankelijke uitwisseling tussen GEBRUIKERS en de persoonlijke voorkeuren van de GEBRUIKERS en impliceert het op geen enkele wijze het PLATFORM voor de geleverde inhoud.

Het PLATFORM heeft het recht een GEBRUIKER de toegang tot de site en zijn diensten te weigeren of te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Het PLATFORM garandeert de discretie met betrekking tot het verzamelen van gegevens van de GEBRUIKERS.

Zie het document met privacybeleid dat beschikbaar is op het PLATFORM.

Elektronische handtekening

Het PLATFORM geeft geen toegang tot zijn diensten als de huidige algemene gebruiksvoorwaarden en het document over de vertrouwelijkheidsverklaring niet zijn aanvaard en ondertekend door de GEBRUIKER. Deze handtekening hoeft geen fysieke handtekening te zijn, aangezien de elektronische aanvaarding van deze overeenkomst is toegestaan door de wet op de elektronische handtekeningen in de wereld en de nationale handel (wet op de elektronische handtekening) en soortgelijke federale en regionale wetten.

De GEBRUIKER manifesteert zijn contractuele overeenkomst door elke handeling uit te voeren die aantoont dat hij instemt door op een knop, link of selectievakje te klikken dat de aanvaarding van deze voorwaarden aangeeft. De GEBRUIKER begrijpt daarom dat de acceptatie ervan identiek is aan een rechtshandeling zoals het ondertekenen met uw fysieke handtekening van een juridisch contract.

Als de GEBRUIKER op welke manier dan ook een PLATFORM-service gebruikt, betekent dit gebruik ook volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van alle voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst en de Privacyverklaring.

Juridische en contractuele links

Toepassingsgebieden van voorwaarden

Afwezigheid van vertegenwoordiging

Het PLATFORM enerzijds en de GEBRUIKER anderzijds zijn onafhankelijke entiteiten. Elk van hen handelt in zijn eigen naam en voor zijn eigen belangen.

Het voordeel

Credit aankopen

Het PLATFORM geeft de BEZOEKER toegang tot de betaalde diensten aangeboden door de LEVERANCIER via verschillende betaalmethoden. Of het nu gaat om elektronische betalingen met bankpassen, creditcards, virtuele accounts (bijv. PayPal, paysafecard, enz.), Bankoverschrijvingen of via premium telecomdiensten (telefoon of sms).

Om transacties te vergemakkelijken en te standaardiseren, kan de BEZOEKER via deze betaalmiddelen beltegoed op het PLATFORM kopen. Deze credits worden gebruikt om LEVERANCIERS te betalen voor VOORDELEN.

Door het gebruik van verschillende beveiligde elektronische betalingsdiensten kan de VISITOR zijn elektronische virtuele portemonnee voeden met prepaid virtueel krediet. De virtuele portemonnee is geen account maar een virtueel activum. Het kan niet worden beschouwd als een aanbetaling of een bankrekening. Het verdient geen rente over het saldo op de virtuele portemonnee. Het gebruik van de BEZOEKER is gratis. De credits op de elektronische portemonnee worden niet terugbetaald.

Deze gekochte credits worden opgeslagen op de virtuele virtuele portemonnee van de VISITOR. Het is zijn virtuele bezit dat is vastgelegd in het computersysteem van PLATFORM. De virtuele portemonnee wordt gecrediteerd na ontvangst van door de BEZOEKER betaalde middelen. Het stelt hem in staat VOORDELEN van LEVERANCIERS te verwerven.

In overeenstemming met de Consumentencode in artikel L121-21-8, 1 °, kan de BEZOEKER zijn herroepingsrecht niet uitoefenen voor diensten die volledig zijn uitgevoerd vóór het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen na voorafgaande overeenkomst de consument tot uitdrukking brengen en uitdrukkelijk afstand doen van zijn herroepingsrecht. De BEZOEKER erkent daarom formeel en aanvaardt dat, in alle gevallen waarin hij uitdrukkelijk de uitvoering van de Service aanvaardt of de Service gebruikt, en uitdrukkelijk afstand doet van zijn herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, hij zich niet geldig kan beroepen op dit recht.

Het PLATFORM behoudt zich het recht voor om de technische diensten, de keuze van externe bedrijven die nodig zijn voor de werking ervan, en de prijzen van de credits die op zijn website worden gecommuniceerd, op elk moment te wijzigen. Dit omvat de wijziging en / of bijwerking van de bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

BEZOEKERS moeten handelen in overeenstemming met de geldende voorschriften en de geldende werkwijzen in hun land van herkomst of domiciliëring en de wetten en voorschriften respecteren die van toepassing zijn op eerlijke handel.

Credits ouder dan een jaar worden automatisch door het computersysteem verwijderd zonder mogelijkheid tot terugbetaling of andere claims.

Betalingen en transactiegegevens tijdens aankopen

Het PLATFORM kan gebruikmaken van verschillende betaalmiddelen die door derden worden verstrekt voor de uitvoering van de betalingstransactie, zoals telecomoperatoren, creditcardmaatschappijen of elektronische betaalbedrijven. De BEZOEKER moet zich dan onderwerpen aan de verkoop- en gebruiksvoorwaarden van deze bedrijven.

Het PLATFORM heeft geen toegang tot de financiële gegevens van VISITOR tijdens transacties. Financiële informatie wordt verwerkt door de geautoriseerde PLATFORM-verkoopagent, Epoch.com LLC, met maatschappelijke zetel te 3110 Main Street, Suite 220, Santa Monica, CA, 90405 in de Verenigde Staten. Het PLATFORM kent alleen de status van bestellingen geplaatst via zijn diensten zonder de persoonlijke gegevens (financieel) van de BEZOEKER te kennen.

Alle betalingsgegevens die op het PLATFORM worden gebruikt, worden niet voor commerciële doeleinden op onze servers opgeslagen. Ze blijven vertrouwelijk. Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen voor gebruik op een infrastructuur zonder internettoegang en worden automatisch vernietigd zonder menselijke actie.

De gevraagde informatie wordt opgeslagen op een gecodeerd medium en is niet rechtstreeks toegankelijk voor de werknemers van het PLATFORM. De transactiereferentie dient als een decoderingssleutel en is alleen bekend bij de BEZOEKER. In geval van een specifiek verzoek of een commercieel geschil zal de BEZOEKER de verwijzing van de transactie naar onze diensten moeten communiceren om ons toegang te geven tot zijn gegevens om op te volgen.

Credits die worden gebruikt om de SERVICES te gebruiken, kunnen worden gekocht via de verschillende aangeboden betaalmethoden. De BEZOEKER erkent dat, in geval van aankoop van een dienst aan de LEVERANCIER via zijn virtuele portemonnee, het aantal credits dat aan de LEVERANCIER verschuldigd is, direct en automatisch van zijn virtuele activum zal worden afgetrokken om de LEVERANCIER te leveren. Deze methode voor het gebruik van de virtuele portemonnee garandeert de anonimiteit van de BEZOEKER en de LEVERANCIER.

Credits zijn een integraal onderdeel van het VISITOR-account, dat persoonlijk is. Ze kunnen daarom niet worden overgedragen aan derden of anders worden gebruikt dan voor de VOORDELEN die door de LEVERANCIER worden aangeboden.

BEZOEKERS mogen hun persoonlijke account niet gebruiken als een waardevol element om een element van waarde, direct of indirect, aan een derde, officieel of niet-officieel, verantwoordelijk voor organisaties of verenigingen, publieke of private, politieke partijen of soortgelijke ...

De BEZOEKER stemt ermee in dat hij geen papieren verklaring van zijn virtuele account ontvangt.

Het aantal gevraagde credits voor de VOORDELEN aangeboden door de LEVERANCIER staat vermeld op zijn persoonlijke pagina.

Beperkingen op aansprakelijkheid

Het PLATFORM heeft het recht om diensten te wijzigen of toe te voegen. Het kan ook alle of een deel van zijn diensten opschorten of annuleren, zonder kennisgeving en zonder compensatie.

 1. Wat betreft de inhoud
 2. Met betrekking tot de technische dienst
 3. Over de webservice
 1. Wat betreft de inhoud

  Alvorens toegang te krijgen tot het PLATFORM, verbindt de BEZOEKER zich ertoe de algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en het PLATFORM te beschouwen als niet verantwoordelijk voor de inhoud die het bevat. De BEZOEKER verbindt zich er ook toe het PLATFORM niet voort te zetten in het kader van klachten over de inhoud van het PLATFORM en transacties met de LEVERANCIER.

  Behalve in geval van opzettelijke schending en / of tegenstrijdige dwingende wettelijke bepalingen, wijst het PLATFORM alle verantwoordelijkheid af voor verlies of schade (direct, indirect, materieel, immaterieel, enz.) Als gevolg van de inhoud ervan. Het PLATFORM biedt geen garantie voor de juistheid, toereikendheid of volledigheid van de informatie op zijn pagina's.

  De informatie die beschikbaar is op het PLATFORM, met name over producten en diensten die te koop worden aangeboden, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Als een GEBRUIKER op de website de aanwezigheid van onjuiste of verouderde informatie of schadelijke of illegale inhoud aantreft, moet hij dit via interne e-mail melden.

  In overeenstemming met United States Code, Titel 18, artikelen 2257 en 2257A, alle modellen, acteurs, actrices, animators, animators en andere personen die in de visuele weergaven weergegeven of anderszins opgenomen in of op deze website verschijnen, dat het seksueel expliciet is (zoals gedefinieerd in 18 USC § 2256), gesimuleerd seksueel of anderszins, ten minste achttien (18) jaar oud waren op het moment van het creëren van dergelijke visuele voorstellingen.

  De eigenaren en verschillende exploitanten van deze website zijn van mening dat de inhoud ervan een niet-obscene erotische uitdrukking is die wordt beschermd door het Eerste Amendement.

  De eigenaren en exploitanten van deze website zijn niet de primaire producent (zoals gedefinieerd in 18 USC artikel 2257) van de visuele inhoud op deze site.

  De BEZOEKER begrijpt en gaat ermee akkoord dat de inhoud die wordt weergegeven op het PLATFORM erop wordt ingevoerd door een derde partij en dat het PLATFORM dergelijke inhoud niet vooraf visualiseert of beheert.

  De inhoud is gemaakt door de GEBRUIKERS zelf. De personen die verschijnen in de inhoud die live wordt uitgezonden op de websites van PLATFORM, creëren en produceren hun eigen livestreams, onafhankelijk en zonder de deelname of de redactionele of bestuurlijke controle van het PLATFORM.

  GEBRUIKER ERKENT dat het PLATFORM niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor inhoud die door een derde wordt geïntroduceerd.

  Het PLATFORM kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de inhoud of de opmerkingen van de GEBRUIKERS. Deze DIENSTEN worden geleverd door onafhankelijke personen die geen integraal deel uitmaken van het PLATFORM, de LEVERANCIERS zijn verantwoordelijk voor de DIENSTEN die zij aanbieden. Het PLATFORM verbindt zich ertoe alle illegale inhoud die op zijn site verschijnt binnen een redelijke termijn te verwijderen. Elke illegale handeling kan door een GEBRUIKER worden gemeld via een intern bericht.

 2. Met betrekking tot de technische dienst

  Het PLATFORM doet zijn uiterste best om zijn verschillende technische diensten operationeel te houden en maximale veiligheid te garanderen. De PLATFORM garandeert niet dat de toegang tot de PLATFORM of PLATFORM-services, de werking van de SUPPLIER-servers of SERVICES permanent, ononderbroken, snel, punctueel, veilig of onfeilbaar zal zijn. Binnen de wettelijk toegestane limieten, sluit het PLATFORM elke garantie, voorwaarde of enige andere voorwaarde, wettelijke of impliciete bepaling, kwaliteit of snelheid of stiptheid uit met betrekking tot het gebruik van het PLATFORM door de GEBRUIKERS.

  Het PLATFORM garandeert niet dat de technische diensten die door het PLATFORM worden aangeboden altijd aan alle vereisten van GEBRUIKERS zullen voldoen of dat de werking van zijn diensten permanent, veilig, virusvrij en onfeilbaar zal zijn.

  Het PLATFORM heeft het recht om de toegang tot zijn Diensten of zijn ondersteunende dienst te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving, om frauduleuze transacties en / of misbruik op te sporen die zich kunnen voordoen op zijn systeem en deze te corrigeren door alle nodige maatregelen in dit verband. Dit omvat mogelijke onderbrekingen in het systeem om regelmatig onderhoud van de service te garanderen. Het PLATFORM aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade die de GEBRUIKERS kunnen lijden als gevolg van dergelijke onderbrekingen.

  Het PLATFORM kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig nadeel of schade die GEBRUIKERS kunnen lijden als gevolg van het gebruik van de SERVICES. De GEBRUIKER is als enige verantwoordelijk voor schade die zijn computersysteem oploopt als gevolg van het gebruik van PLATFORM-services.

  Het PLATFORM wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele gevaren of defecten van de DIENSTEN die op het PLATFORM worden aangeboden en die schadelijk kunnen zijn voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de GEBRUIKER.

  De verantwoordelijkheid van het PLATFORM kan in geen geval worden ingeroepen vanwege schade, opeenvolgende, directe of indirecte, waaronder:

  • verlies of vervalsing van gegevens,
  • enig winstverlies (direct of indirect geleden),
  • omzetverlies,
  • verlies van reputatie,
  • enig verlies van kansen,
  • enige indirecte, incidentele, incidentele of andere vorm van schade, ongeacht of het verlies of de schade te wijten is aan een wijziging in het PLATFORM of de elektronische portemonnee of aan een tijdelijke of permanente onderbreking van het PLATFORM en ongeacht of het te wijten is aan nalatigheid of enige andere oorzaak.

  De aansprakelijkheid van het PLATFORM jegens de BEZOEKER, ongeacht de omstandigheden, is in elk geval beperkt tot de totale bedragen die de BEZOEKER tijdens zijn transactie via zijn elektronische portemonnee aan de LEVERANCIER heeft betaald. omstreden en niet meer dan zes maanden vóór de rechtshandeling die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, allemaal met een maximum van 150 €.

 3. Over de webservice

  Door LEVERINGEN van LEVERANCIERS te kopen, accepteren BEZOEKERS de regel dat alle LEVERANCIERS die op het PLATFORM zijn geregistreerd, uit vrije wil VOORDELEN bieden.

  De GEBRUIKERS erkennen dat het PLATFORM niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enig geschil tussen de BEZOEKER en de LEVERANCIER. Om misbruik te voorkomen, heeft de BEZOEKER het recht om door een LEVERANCIER een intern bericht te melden aan het PLATFORM. Het PLATFORM behoudt zich het recht voor om de BEZOEKER te vergoeden als het misbruik gerechtvaardigd is en om de LEVERANCIER indien nodig te bestraffen door het PLATFORM uit te sluiten.

  De LEVERANCIER heeft ook de mogelijkheid om misbruik of illegaliteit te melden door het PLATFORM te voorkomen door een intern bericht te sturen. Het PLATFORM komt zo snel mogelijk tussenbeide om het probleem op te lossen. Het behoudt zich ook het recht voor om een bezoeker uit te sluiten.

  Claims, rechtszaken of misbruik die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden moeten per intern bericht worden gemeld.

  DIENSTEN en transacties worden niet goedgekeurd of gevalideerd door het PLATFORM.

Aansprakelijkheid voor hyperlinks van derden

Websites die eigendom zijn van derden of die geheel of gedeeltelijk door derden worden beheerd of beheerd, kunnen koppelingen naar het PLATFORM bevatten op basis van een aangesloten programma. Het PLATFORM is niet op de hoogte van de betreffende sites of hun inhoud en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil met betrekking tot een of meer van deze websites.

De site kan links naar andere websites bevatten. Voor zover het PLATFORM geen controle heeft over deze sites, kan het niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van deze sites. Het kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of ander materiaal dat beschikbaar is op of van deze site. Bovendien kan het PLATFORM niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of verlies bewezen of vermeend na of in verband met het gebruik of het feit van het vertrouwen op de inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op deze sites.

Technische eisen

Toegang tot de DIENSTEN kan bepaalde technische vereisten vereisen. Als deze niet zijn voltooid, kan de GEBRUIKER problemen ondervinden bij de toegang tot de SERVICES. Het PLATFORM kan niet verantwoordelijk worden gesteld.

Gebruikersverplichtingen

De GEBRUIKER moet de wettelijke meerderjarigheid hebben zoals gedefinieerd in zijn land (18 of 21 jaar, afhankelijk van het land of de staat). De GEBRUIKER moet een persoon zijn met juridische bekwaamheid en de bevoegdheid om bindende contracten aan te gaan.

De GEBRUIKERS verbinden zich ertoe de mensenrechten te respecteren zoals begrepen door de internationale gemeenschap en afgekondigd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Het account van de GEBRUIKER is niet overdraagbaar, in welke vorm dan ook.

Om te kunnen registreren, moet de GEBRUIKER een ID en een wachtwoord kiezen volgens de vereisten van het PLATFORM. De GEBRUIKER is persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van zijn persoonlijke gegevens. De GEBRUIKER moet alle nodige beveiligingsmaatregelen nemen om zijn wachtwoord te beschermen.

De GEBRUIKER is als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij op het PLATFORM publiceert. De genoemde informatie en alle handelingen van de GEBRUIKER kunnen niet:

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe geen enkel apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van het PLATFORM te beïnvloeden. De GEBRUIKER verbindt er zich verder toe om geen handeling uit te voeren die een onredelijke of onevenredig grote belasting op de infrastructuur van het PLATFORM legt (waarschijnlijk tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid kan veroorzaken), noch om de inhoud te denigreren.

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe het PLATFORM niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of voor het veroorzaken van schade aan de reputatie van laatstgenoemde of van een andere derde partij.

Zijn formeel verboden op het PLATFORM :

De Algemene Gebruiksvoorwaarden worden van kracht op de datum waarop de GEBRUIKER de Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft geregistreerd en aanvaard (ingangsdatum).

GEBRUIKERS-registratie is volledig gratis.

Om zich te kunnen registreren, moet de gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen. De Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.

De gebruiker moet alle nodige beveiligingsmaatregelen nemen om zijn wachtwoord te beschermen.

De gebruiksvoorwaarden worden van kracht op de datum waarop de gebruiker zich heeft geregistreerd en de gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard (ingangsdatum).

GEBRUIKERS kunnen inhoud (video, audio, tekst, fotomateriaal) naar bepaalde plaatsen op het PLATFORM communiceren. GEBRUIKERS geven het PLATFORM expliciete toestemming om deze inhoud op het PLATFORM te reproduceren en openbaar te maken via internet, wereldwijd en zonder beperking, zonder recht te hebben op enige financiële of andere compensatie of vergoeding.

De GEBRUIKERS zijn volledig en alleen verantwoordelijk voor deze inhoud en de gevolgen van de verspreiding ervan via het PLATFORM.

De GEBRUIKER garandeert dat ze alle rechten en / of machtigingen hebben die nodig zijn om hun inhoud op het PLATFORM te publiceren zoals hierboven beschreven.

De GEBRUIKERS garanderen het PLATFORM tegen elke klacht, claim of actie van een derde of een controleorgaan met betrekking tot hun inhoud.

Het PLATFORM heeft geen voorafgaande controle over de inhoud. Het behoudt zich echter het recht voor om geen inhoud uit te zenden of te verwijderen die onwettig is of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze inbreuk maakt op de rechten van derden, zonder eerst de GEBRUIKER die deze inhoud heeft verzonden hiervan op de hoogte te stellen.

Verplichtingen van de bezoeker

De BEZOEKER moet zich ervan vergewissen dat hij in staat is om de door de LEVERANCIER aangeboden dienst te kopen onder de wetgeving die van toepassing is in zijn land van herkomst of in zijn land van verblijf.

Door VOORDELEN van LEVERANCIERS te kopen, verbinden de BEZOEKERS zich ertoe zich niet bezig te houden met enige vorm van intimidatie of onwettige discriminatie in welke vorm dan ook.

Door het PLATFORM te bezoeken, ontheft de BEZOEKER alle aansprakelijkheid jegens het PLATFORM voor eventuele vooroordelen of schade die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan, inclusief inhoudsfouten, onnauwkeurigheden, hackers, virussen of onderbrekingen van de toegang. Hij verbindt zich ertoe om op zijn eer geen actie te ondernemen tegen het PLATFORM of enige andere bij het PLATFORM betrokken persoon.

De BEZOEKER, als onderdeel van de DIENSTEN, mag een pseudoniem en een avatar gebruiken, maar mag in geen geval persoonlijke informatie uitwisselen met de LEVERANCIER. Het doel is om de veiligheid en elk misbruik of kwaadaardigheid tussen de twee partijen te garanderen.

De BEZOEKER erkent dat het PLATFORM slechts een groot aantal inhoud vertegenwoordigt en dat het niet gebonden is aan enige verplichting of link met betrekking tot de inhoud die door de GEBRUIKERS op het PLATFORM is ingediend. De VISITOR erkent dat het PLATFORM niet de inhoud produceert of creëert waartoe de VISITOR toegang heeft.

Verplichting van de leverancier

Om de bescherming van minderjarigen te waarborgen, moet elke persoon die het PLATFORM als LEVERANCIER gebruikt, identificatiedocumenten overleggen waaruit blijkt dat de persoon een instemmende volwassene is.

De LEVERANCIER moet het PLATFORM bank- en persoonlijke informatie verstrekken. Dit om de LEVERANCIER te kunnen belonen en ervoor te zorgen dat hij niet langer minderjarig is.

Intellectuele eigendom en beeldrechten

Bij gebruik van het PLATFORM worden alle elementen en gegevens (inclusief tekst, afbeeldingen, logo's, grafische afbeeldingen, foto's, audio- of videofilms en updates) verondersteld het exclusieve eigendom van het PLATFORM te zijn.

De namen, logo's en andere tekens die op het PLATFORM worden gebruikt, zijn handelsmerken en / of wettelijk beschermde handelsnamen. Elk gebruik van deze of soortgelijke tekens is ten strengste verboden.

Geen enkele link naar het PLATFORM mag op een site worden geplaatst die wordt beheerd en / of gehost door een derde zonder voorafgaande toestemming van het PLATFORM.

De GEBRUIKER heeft geen recht op rechten op de gedownloade inhoud bij gebruik van het PLATFORM.

De GEBRUIKER heeft de mogelijkheid om gegevens (teksten, afbeeldingen, video's, enz.), Hierna PUBLICATIES genoemd, op de PLATFORM-sites te publiceren. Alle gegevens van persoonlijke aard (identiteit of financiële gegevens) worden absoluut niet beschouwd als PUBLICATIES gemaakt door de GEBRUIKER.

De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor de PUBLICATIES en verzekert de intellectuele en morele rechten op de gepubliceerde inhoud. De GEBRUIKER machtigt het PLATFORM om de gepubliceerde gegevens te gebruiken naar eigen goeddunken op alle sites die door het PLATFORM worden beheerd. De GEBRUIKER accepteert ook dat het PLATFORM de PUBLICATIES geheel of gedeeltelijk gebruikt voor reclamedoeleinden en andere promoties op zijn sites, maar ook voor diensten beheerd door derde bedrijven. Het PLATFORM verbindt zich ertoe het KADER en de limieten te respecteren die door de GEBRUIKER zijn gedefinieerd via de interface van het PLATFORM.

De GEBRUIKER garandeert aldus zijn eigendom en kent de rechten op kopiëren en publiceren (op teksten en foto's) en het recht op de afbeelding toe op alle PUBLICATIES die de GEBRUIKER via de interfaces van het PLATFORM heeft geproduceerd.

De diensten van het PLATFORM, evenals het PLATFORM zelf, vormen evenzeer een auteursrechtelijk beschermd werk als de databases waarop het PLATFORM de auteursrechten en rechten van de producent bezit.

Het kopiëren, wijzigen, vertalen, aanpassen of rangschikken van inhoud, openbare of gratis communicatie en in het algemeen elke vorm van gebruik van de gehele website of een deel daarvan, in welke vorm dan ook, op welke manier dan ook, is ten strengste verboden. Elke inbreuk op deze rechten zal leiden tot strafrechtelijke en civiele procedures.

Vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die door de GEBRUIKER aan het PLATFORM worden doorgegeven, blijven vertrouwelijk en worden nooit bekendgemaakt.

De GEBRUIKER is persoonlijk verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de identificatiegegevens die overeenkomen met zijn persoonlijke account en moet zelf alle redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van zijn identificatiegegevens te bewaren.

Back-up van informatie bij gebruik van het platform

Wanneer u het PLATFORM gebruikt, wordt informatie verzameld om eventuele problemen, geschillen of voor enig nuttig doel op te lossen, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. Deze informatie zal nooit worden doorgegeven aan een derde partij tenzij het PLATFORM wordt beperkt door een rechterlijke beslissing.

Het uitwisselen van persoonlijke gegevens en / of het maken van echte afspraken (fysiek) is formeel verboden op het gehele PLATFORM.

Contact

Het PLATFORM verbindt zich ertoe zo snel mogelijk te reageren op elk verzoek met betrekking tot het gebruik van zijn diensten en kan door de GEBRUIKER gecontacteerd worden via interne berichten via de door het PLATFORM voorgestelde interfaces. Omwille van de traceerbaarheid en monitoring worden alleen de interne berichten door het PLATFORM als een betrouwbaar contactmiddel beschouwd.

Cookies en FlashPlayer-plug-in

Het PLATFORM kan cookies gebruiken voor prestaties, beveiligingsdoeleinden maar ook voor advertentiedoeleinden via zijn eigen diensten en diensten van externe bedrijven.

Het PLATFORM maakt gebruik van de diensten van Google Adwords en Google Analytics waarmee het PLATFORM statistische informatie over de bezoeker heeft om zijn advertentiecampagnes en zijn natuurlijke rangorde op internet te verbeteren. De GEBRUIKER stemt ermee in door de PLATFORM-websites te bladeren dat Google informatie daarover kan verzamelen en accepteert ook de gebruiksvoorwaarden van Google met betrekking tot de analyse en verzameling van gegevens via zijn diensten.

Het PLATFORM gebruikt ook cookies om een sessie-ID op te slaan waarmee het PLATFORM de GEBRUIKER toegang kan geven tot zijn persoonlijke account op de PLATFORM-sites. Zonder deze cookie heeft de GEBRUIKER geen toegang tot zijn persoonlijke account en accepteert daarom dat het PLATFORM cookies voor zijn technische behoeften opslaat in de browser van de GEBRUIKER.

Door het PLATFORM te gebruiken, accepteert de GEBRUIKER Cookies en laat FlashPlayer op zijn browser draaien. Anders kunnen technische problemen optreden bij de weergave van gegevens en services.

Point-to-point verbindingen

In een zeer specifieke context waar de communicatie een hoog beveiligings- en coderingsniveau moet hebben, machtigt de GEBRUIKER het PLATFORM om zijn eigen toepassingen rechtstreeks te verbinden met de toepassingen die door andere GEBRUIKERS worden gebruikt, zonder een server van het PLATFORM te gebruiken. Aangezien de verbinding tussen gebruikers vervolgens direct en versleuteld is tussen twee GEBRUIKERS, erkent de GEBRUIKER dat de kwaliteit van de verbinding en eventuele technische gevolgen niet kunnen worden toegeschreven aan de infrastructuur van het PLATFORM.

Rechtsgeldigheid van de gebruiksvoorwaarden

In het geval dat een of meer van de voorwaarden van deze voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk kunnen worden toegepast, kan de geldigheid van de andere voorwaarden niet worden betwist.

De Engelse versie van deze algemene voorwaarden prevaleert boven alle andere versies.

Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door de wet of England. Elk proces in verband hiermee valt onder de jurisdictie van de rechtbanken van London.

Claims en terugbetaling van credits

Het PLATFORM behoudt zich het recht voor om een BEZOEKER te vergoeden en dit alleen in geval van overmacht en op schriftelijk verzoek van de BEZOEKER, om redenen die door het PLATFORM als geldig worden beschouwd, met name als blijkt dat een LEVERANCIER niet is voltooid zijn verplichtingen tegenover de BEZOEKER. De rekening van de BEZOEKER in kwestie wordt vervolgens gecrediteerd op basis van de cijfers in de database van het PLATFORM.

Als de BEZOEKER zijn relatie met het PLATFORM wil beëindigen, kan hij dit onmiddellijk en kosteloos doen door zijn account te sluiten. De resterende credits zijn niet inwisselbaar of restitueerbaar.

Niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden

Het PLATFORM heeft het recht om onmiddellijk een waarschuwing naar de GEBRUIKER te sturen, om de account van de GEBRUIKER voor onbepaalde tijd tijdelijk op te schorten, om de account van de GEBRUIKER te sluiten, om hem het gebruik van het PLATFORM te weigeren wanneer :

In het geval dat het PLATFORM voldoende vermoedens heeft dat een of meer bepalingen van deze voorwaarden zijn geschonden, heeft het PLATFORM het recht om de toegang van de GEBRUIKER tot het PLATFORM geheel of gedeeltelijk te beperken.

In de context van de strijd tegen prostitutie en de bescherming van minderjarigen. Als een van deze punten bewezen en bewezen is, zal het PLATFORM de toegang tot de site door de GEBRUIKER onmiddellijk beëindigen. Het account van de GEBRUIKER wordt onmiddellijk gesloten en zijn account wordt uit het systeem verbannen om toekomstige herregistratie te voorkomen.

Er wordt geen financiële of morele vergoeding aan de BEZOEKER toegekend. De resterende tegoeden op de VISITOR-account worden ook bevroren en kunnen niet worden gerestitueerd. Dit geld wordt door het PLATFORM bewaard ter compensatie van de geleden schade (niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden die de contracten tussen het PLATFORM en zijn leveranciers in gevaar kunnen brengen) en de beheerskosten die de verwerking van het VISITOR-bestand heeft veroorzaakt.

Er wordt geen financiële of morele vergoeding aan de BEZOEKER toegekend. De resterende tegoeden op de VISITOR-account worden ook bevroren en kunnen niet worden gerestitueerd. Dit geld wordt door het PLATFORM bewaard ter compensatie van de geleden schade (niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden die de contracten tussen het PLATFORM en zijn leveranciers in gevaar kunnen brengen) en de beheerskosten die de verwerking van het VISITOR-bestand heeft veroorzaakt.

Andere

De Gebruiker erkent dat de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere documenten die van toepassing zijn door middel van verwijzing, vrij en automatisch kunnen worden overgedragen door het PLATFORM in geval van fusie, splitsing, aflossing. of enige andere vorm van herstructurering.