hot liveshows on sexcam with women for sexy live [fr][en][nl][de][it]
Document version & integrity checksum : c0823e6e998cd32acf4b91c0996353f5
Release date (ISO 8601) : 2020-01-14T15:02:55+12:00

Vertrouwelijkheidsverklaring

Deze gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar in verschillende talen.

Respect voor privacy

Verwerking van persoonsgegevens

Zijn te overwegen

Waarschuwingen

Door het PLATFORM te gebruiken, aanvaardt de GEBRUIKER de voorwaarden die op hem van toepassing zijn volledig en onvoorwaardelijk en verbindt hij zich ertoe deze te respecteren. Als hij de voorwaarden weigert, is hij verplicht zich te onthouden van elk gebruik van dit PLATFORM en zijn diensten.

Het PLATFORM maakt gebruik van services van derden zoals Google Analytics, Google Adwords en CloudFlare. Door op de PLATFORM-websites te bladeren, accepteren de GEBRUIKERS dat de gegevens van hun browser en hun internetprovider door deze derden worden verwerkt voor technische, beveiligings- en commerciële doeleinden.

Aanwijzing van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens verwijst naar alle informatie over een persoon waaruit deze persoon kan worden geïdentificeerd. Dit omvat geen anonieme gegevens of bijnamen.

Er zijn verschillende soorten gegevens :

Overzicht

Het PLATFORM verzamelt, verwerkt en bewaart persoonlijke gegevens uitsluitend voor het verbeteren van de diensten die het aan GEBRUIKERS biedt. Dit privacybeleid is van toepassing op de informatie die we verzamelen.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op informatie die wordt verzameld op sites van derden waarover het PLATFORM geen controle heeft.

Het PLATFORM en de GEBRUIKER verbinden zich ertoe de geldende voorschriften na te leven die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens en met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016 (RGPD)

TOEGANGSRECHT: de GEBRUIKER heeft het recht om te allen tijde te vragen of zijn gegevens zijn verzameld, voor hoe lang en met welk doel.

RECHT VAN CORRECTIE: De GEBRUIKER heeft het recht om op elk moment te vragen dat zijn valse of onvolledige gegevens worden gecorrigeerd of aangevuld.

RECHT OM BEHANDELING TE BEPERKEN: De GEBRUIKER kan een beperking van de verwerking van zijn gegevens vragen. Dit betekent dat de betreffende gegevens in ons computersysteem moeten worden "gemarkeerd" en gedurende een bepaalde periode niet kunnen worden gebruikt.

RECHT OP GEGEVENSVERWIJDERING ("RECHT OM TE VERGETEN"): Behoudens de wettelijke uitzonderingen, heeft de GEBRUIKER het recht om te eisen dat zijn gegevens worden gewist. Als de GEBRUIKER de mogelijkheid voor het PLATFORM wil uitschakelen om over te gaan tot het gebruik van zijn persoonlijke gegevens, hoeft hij alleen maar een e-mail te sturen naar de technische ondersteuning van het PLATFORM.

RECHT OP DRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS: De GEBRUIKER kan vragen dat zijn gegevens aan hem worden doorgegeven in een "gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat".

RECHT: DE GEBRUIKER kan een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Vertrouwelijkheid bij het registreren van een GEBRUIKER

Er is geen registratie nodig voor een BEZOEKER om het PLATFORM te raadplegen.

De BEZOEKER mag alleen persoonlijke informatie verstrekken wanneer hij zijn bankkaarten of elektronische betalingen wenst te gebruiken.

Het PLATFORM verzamelt en verwerkt de identiteitsgegevens en de contactinformatie die het van de GEBRUIKER en elke andere relevante contactpersoon ontvangt. Het doel van deze behandelingen is de uitvoering van een overeenkomst, het beheer van klanten en hun bestelling, boekhoudkundige en direct marketing-activiteiten, zoals het verzenden van promotionele of commerciële informatie als de GEBRUIKER akkoord gaat .

De rechtsgrondslagen zijn de uitvoering van een contract, de toestemming van de GEBRUIKER, de naleving van wettelijke en regelgevende verplichtingen en het legitieme belang van het PLATFORM.

De bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen alleen worden overgedragen, met toestemming van de GEBRUIKER, aan de onderaannemers, geadresseerden en / of derden, indien nodig binnen de reikwijdte van de bovengenoemde doeleinden voor genoemde behandeling.

De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor de juistheid en het onderhoud van de persoonlijke gegevens die hij aan het PLATFORM verstrekt en verbindt zich ertoe zich strikt te houden aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot personen aan wie hij de persoonlijke gegevens heeft verstrekt, evenals betreffende alle mogelijke persoonlijke gegevens die hij van zijn eigen BEZOEKERS ontvangt.

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt voor een noodzakelijke periode, afhankelijk van het doel van de verwerking en de contractuele relatie of niet.

Gegevens van GEBRUIKER worden in ieder geval na zeven jaar of, in het geval van een contract, na zeven jaar na het einde van het contract uit onze systemen verwijderd. Met uitzondering van de noodzakelijke persoonsgegevens die we langer moeten bewaren op basis van specifieke wetgeving of in het geval van een lopende rechtszaak

Door te accepteren of zijn persoonlijke gegevens te verstrekken of bekend te maken, of vrijwillig te navigeren op het PLATFORM of een contract met PLATFORM te sluiten, aanvaardt de GEBRUIKER, naast de hierboven gedefinieerde behandelingen, het verzamelen en het gebruik van zijn persoonlijke informatie zoals hieronder gedefinieerd.

Het PLATFORM verzamelt persoonlijke identificatie-informatie (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, btw-nummer, totaal aantal bezoeken aan de site, aantal bezoekers op elke pagina van de site, domeinnamen van leveranciers BEZOEKERS internettoegang, IP-adressen, Cookies).

De GEBRUIKER stemt ermee in dat zijn gegevens worden gebruikt en doorgegeven aan derden voor reclame, marketing of commerciële doeleinden en stemt ermee in informatie van het PLATFORM of zijn partners te ontvangen over zijn e-mailadres. (NIEUWS bijvoorbeeld, ETC.).

De GEBRUIKER kan op elk moment weigeren nieuws te verzenden door het juiste vakje in het beheermenu uit te schakelen. De GEBRUIKER kan ook de contactmethoden en het onderwerp van meldingen wijzigen via zijn persoonlijke interface op de PLATFORM-sites.

Cookies

Een "cookie" is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen door de server van een WEB-site in de browser van uw computer of mobiel apparaat wanneer u de WEB-site bezoekt. De "cookie" bevat een unieke code om uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan de WEB-site ("Cookie" -sessie) of tijdens toekomstige herhaalde bezoeken ("Cookie" permanent).

Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst. Het heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiele apparaat.

Cookies worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat in uw browsermap. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke gecodeerde code.

Cookies zorgen over het algemeen voor een eenvoudigere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website. Bovendien helpen ze de BEZOEKER om te navigeren tussen de verschillende delen van de WEB-site. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een WEB-site of advertentie op deze site relevanter te maken voor de VISITOR en om de WEB-site aan te passen aan de persoonlijke smaak en behoeften van de VISITOR.

Functionele cookies zijn vereist om het bezoek van de site en het gebruik van bepaalde delen ervan mogelijk te maken. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld navigeren tussen de verschillende secties van de WEB-site, formulieren invullen, bestellingen plaatsen, een meertalige website raadplegen en de inhoud van uw aankopen bijwerken.

Evenzo, als u toegang wilt tot uw persoonlijke account, bijvoorbeeld in het beheergedeelte of een andere beschikbare applicatie (bijvoorbeeld EXTRANET, WEBMAIL, ETC), zijn cookies essentieel om uw identiteit veilig te verifiëren voordat u toegang verleent tot uw persoonlijke gegevens.

Als u deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website niet of niet effectief werken.

Het PLATFORM gebruikt een cookie op uw computer voor statistische analyse en publieksmeting en voor het vereenvoudigen van de toegang tot PLATFORM-services. De cookie bevat een unieke identificatie waarmee het PLATFORM de GEBRUIKER en gerelateerde informatie kan identificeren.

Veiligheid

Het PLATFORM verbindt zich ertoe de passende fysieke, elektronische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen die specifiek zijn voor zijn missie, inclusief het beheer van trips en toegang van personeel tot en binnen het missiegebied.

Het PLATFORM gebruikt native firewalls en programma's voor detectie van abnormaal gedrag om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevens. Het PLATFORM gebruikt uitsluitend gecodeerde communicatiemethoden (bijv. Https) en maakt gebruik van gecodeerde opslag met een 256-bit AES-algoritme.

Alle gegevens worden opgeslagen in een Tier 3 Datacenter dat fysieke beveiliging voor de machines biedt.

Het PLATFORM maakt ook gebruik van CloudFlare-beveiligingsservices waarvan de GEBRUIKER de algemene voorwaarden volledig accepteert.

Het PLATFORM maakt ook gebruik van een "Content Delivery Network" -service die de beschikbaarheid van zijn services wereldwijd verbetert. De dubbele gegevens op dit netwerk zijn echter gekoppeld aan de belangrijkste servers die worden gehost in Europa (buiten Frankrijk) en vallen daarom onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

ID's en wachtwoorden:

De GEBRUIKER is als enige verantwoordelijk voor het beheer van zijn identificatiegegevens en wachtwoorden. Het PLATFORM is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door het ongeautoriseerde gebruik van het wachtwoord van de GEBRUIKER. De GEBRUIKER moet het PLATFORM onmiddellijk via een intern bericht op de hoogte brengen van elke kennelijke inbreuk op de beveiliging, zoals verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking. De GEBRUIKER blijft persoonlijk verantwoordelijk voor elk ongeautoriseerd gebruik van zijn account op het PLATFORM.

Promoties, evenementen en advertenties

Het PLATFORM promoot zijn nieuwe producten en diensten via marketing- en promotie-e-mails. De GEBRUIKER kan zich te allen tijde tegen deze e-mails verzetten door op de juiste link in zijn persoonlijke interface op de PLATFORM-sites te klikken.

De toestemming voor het opslaan van persoonlijke gegevens kan te allen tijde door de GEBRUIKER worden ingetrokken door te verzoeken dat zijn account per intern bericht wordt verwijderd.

Het PLATFORM publiceert generieke advertenties. Het PLATFORM verzamelt geen persoonlijke gegevens voor dit doel.

Statistiek

Het PLATFORM gebruikt statistieken om zijn diensten te verbeteren. Alleen voor dit doel kan het nodig zijn om bepaalde geaggregeerde persoonlijke gegevens te gebruiken. Geaggregeerde gegevens zijn gegevens die zijn gegroepeerd of gecategoriseerd om onderzoeksvragen over populaties of groepen organismen te beantwoorden. Gegevens op registratieniveau worden verzameld op een niveau dat waarborgt dat de identiteit van personen of organisaties niet met een redelijk te voorziene methode kan worden vastgesteld.

Geaggregeerde gegevens kunnen worden gegroepeerd om het percentage GEBRUIKERS te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke functie van het PLATFORM.

Wijziging van onze privacyverklaring

Het PLATFORM behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Het PLATFORM beveelt de GEBRUIKER aan om regelmatig de Vertrouwelijkheidsverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van elke wijziging door de weergegeven datum hiervan te controleren.

Beleid ten aanzien van minderjarigen

Het PLATFORM is niet toegestaan voor personen jonger dan 18 jaar of meerderjarige leeftijd die van toepassing is in het rechtsgebied van waaruit de website wordt geopend. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld van minderjarigen. Als de GEBRUIKER ontdekt dat een minderjarige het PLATFORM persoonlijke informatie heeft verstrekt, moet de GEBRUIKER contact met haar opnemen zodat zij de maatregelen kan nemen om deze informatie te verwijderen en haar account te beëindigen.

Geen rechten van derden

Dit privacybeleid creëert geen afdwingbare rechten van derden en vereist geen openbaarmaking van persoonlijke informatie over gebruikers van de website.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

of England recht is van toepassing op de site en alleen de rechtbanken van London zijn bevoegd voor geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de site.